Innovasjonsledelse som løser samfunnsutfordringer

Partner of UN. Urban economy forum

Partner of UN Urban economy forum


Verden står overfor et grønt skifte, samtidig skal Norge erstatte omlag 400 milliarder kroner årlig i eksportinntekter når oljealderen tar slutt. Regjeringens perspektivmelding peker på innovasjon som løsningen. Skal vi løse de store utfordringene vi står ovenfor må vi ha mer og bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor.

Svale løser samfunnsutfordringer gjennom innovasjonsledelse.

Vi evaluerer, programmerer og innoverer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er norgesledende på forskning, formidling og rådgiving innenfor innovasjondistrikter og vår metode bygger på oppdatert internasjonal teori, beste praksis i Norden og er presentert for FNs Urban Economy Forum.Innovasjon

Vi åpner døren til offentlig sektor. Våre utprøvde metoder og avtaleverk legger til rette for et mer effektivt og produktivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Ved å tilgjengeliggjøre forskning, fagpersoner og test- og demonstrasjonsarenaer skaper vi flere og bedre løsninger, produkter og tjenester.

Les mer

Programmering

Vi bidrar i alle deler av prosessen ved planlegging av egne etasjer, bygg eller bydeler for økt innovasjon. Vi kan gjennomføre forprosjekt for utviklingen av innovasjonsbygg med levering av rom- og funksjonsprogram, driftsmodell, budsjett og fremdriftsplan for ferdig bygg.

Les mer


Evaluering

Vi hjelper deg å analysere hvilke utfordringer og muligheter som finnes lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har bred erfaring i kartlegging og evaluering av aktører, samarbeid, fysisk infrastruktur og muligheter i lokale og nasjonale innovasjonsøkosystem.

Les mer


Prosjektstøtte

Vi bistår innovasjonsdistrikter og andre foreninger, organisasjoner og økosystemer for innovasjon med utvikling og prosjektledelse av sine satsninger.

Les mer
Noen av våre oppdragsgiveres eiere:

SIT. NTNU. SINTEF. SIVA. EQUINOR. OSLO MET. Oslo kommune. Innovasjon Norge. Sparebank 1. Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Adresseavisen. Trondheimsregionen. Helse Midt-Norge. Trønderlag fylkeskommune. Trondheim kommune. St. Olavs hospital.