Iverksetter bærekraftige samfunn

 

SVALE AS HAR ETTER TRE GIVENDE OG FINE ÅR VALGT Å LEGGE NED DRIFTEN. TAKK TIL ALLE KUNDER, PARTNERE OG LEVERANDØRER FOR GODT OG PRODUKTIVT SAMARBEID! 


Svales visjon


Svale iverksetter bærekraftige samfunn gjennom byutvikling og innovasjon. Vi tror at samfunnets komplekse utfordringer løses best i rommet mellom bedrifter, akademia og myndigheter. 

Vårt mål

Verdens byer står for 70% av jordens forbruk, dette skaper en klima- og naturkrise. SamtidigNorge erstatte omlag 400 milliarder kroner årlig i eksportinntekter når oljealderen tar slutt.  

Svales mål er å endre måten vi bygger, bor og arbeider i byer på, samtidig som grønn verdiskaping iverksettes over hele landet. Våre verktøy er byutvikling og innovasjon i tråd med bærekraftsmål 9 og 11. Skal endringen skje raskt nok, må samarbeidet mellom privat og offentlig sektor blomstre i tiden fremover i tråd med bærekraftsdelmål 17.17.

Våre tjenester


For å iverksette bærekraftige samfunn, leverer vi følgende tjenester:

Noen av våre oppdragsgivere:

Partner of UN. Urban economy forum

Partner of UN Urban economy forum