EUs nye bygningsdirektiv


Hva betyr EUs nye bygningsdirektiv for deg? 

 

EU vedtok tirsdag 14. mars 2023 Energy Performance of Bulidings Directive. Klimakravet betyr at utviklere og forvaltere av næringseiendom uten svært høye klimaambisjoner har tapt store penger over natten. 


Vi har lenge sett påvirkningen global oppvarming har på klima nasjonalt og internasjonalt. Samtidig har vi hørt om det grønne skriftet som respons på nettopp dette. Avstanden mellom ord og handling har virket stor, spesielt når klimaavtaler globalt og nasjonalt har strandet gang på gang. Men nå ser vi at avstanden begynner å minke, det settes krav bak målsetningene. Når kvelden har blitt fuktigere enn ventet, hvem tar regningen for gildet? 

«DE SOM BYGGER DÅRLIGERE ENN DISSE KRAVENE KOMMER TIL Å OPPLEVE LAVERE LEIER, DYRERE FINANSIERING OG HØYERE LEDIGHET. DET KOMMER TIL Å GÅ HARDT UTOVER LØNNSOMHETEN»

– GUSTAV GUNNERUD, PARTNER I SVALE 

Regningen for tiltakene vil splittes mellom stat og kommune, men det er eiendomsaktørene som sitter igjen med Grønne-Per når EU har spilt ut sitt sterkeste kort. Og sterke kort kreves i kampen mot de 40% av utslippene byggenæringen står for. Så hva betyr det nye direktivet for deg som eiendomsaktør på kort og lang sikt? 

 

EU har vedtatt at alle nye næringsbygg skal være nullutslippsbygg i 2029, alle eksisterende bygg skal være i energiklasse D eller høyere innen 2033, og alle næringsbygg skal være nullutslippsbygg i 2050. Det betyr at om du planlegger et bygg med lav miljøsertifisering nå, bør du tenke deg om en gang til.  


ENHVER EIENDOMSUTVIKLER BØR RASKEST MULIG TILPASSE SITT PROSJEKT TIL DISSE KRAVENE, DE KOMMER TIL Å KOMME TIL NORGE. SERIØSE INVESTORER OG LEIETAKERE KOMMER TIL Å KREVE DETTE ENDA RASKERE ENN 2050. HER ER DET EN PREMIUM Å HENTE PÅ LEIE OG YIELD FOR DE SOM ER TIDLIG UTE. 

Så når vi står der den dagen Stortinget banker gjennom kravene, som Norge har forpliktet seg til gjennom EØS og EFTA – hva bør du som utvikler eller forvalter av eiendom ha gjort det siste året? For det første bør du se på muligheten for å endre ditt opprinnelige prosjekt til Breeam Excellent raskest mulig. Dette vil sørge for at rehabiliteringskostandene kommer senere, og du får solgt bygget til en bedre pris.  

 

For det andre bør du undersøke hvilke muligheter du har til å søke nasjonale tilskudd til dine prosjekter – her har Regjeringen rigget ENOVA betydelig sterkere enn før, men første mann til mølla vil gjelde her som overalt ellers. For det tredje bør du se på hvordan du i dialog med lokale myndigheter og akademia kan teste ut innovative løsninger i nye og eksisterende bygg – da med hensikt om å få fritak for reguleringer, mot at ny teknologi settes ut i live i deres prosjekter. 

«DETTE FÅR MYE Å SI FOR FINANSIERING AV NÆRINGSBYGG FREMOVER. BANKENE MÅ REGNE INN STORE REHABILITERINGSKOSTNADER FOR BYGG SOM IKKE ER NULLUTSLIPPSBYGG. I PRAKSIS UTRADERER DET RESTVERDIEN AV BYGG SOM IKKE ER INNENFOR KRAVENE» 


Bakgrunn for vedtaket:

The European Green Deal (EU Green Deal) er en grønn vekststrategi rettet mot en bærekraftig økonomi og et klimanøytralt EU innen 2050. EU Green Deal ble lansert i desember 2019, og har som mål å skape en konkurransedyktig europeisk økonomi gjennom energiomstilling og elektrifisering, industri og sirkulærøkonomi, biologisk mangfold og matproduksjon. Dette innebærer en transformasjon av Europa, som vil påvirke regelverk, tiltak og krav. Ifølge EU, står bygninger for rundt 40 % av EUs totale energiforbruk og 36 % av CO2-utslippene. Den 14. mars 2023 vedtok EU et direktiv om bygningers energiytelse, som innebærer nye klimakrav. Dette krever store investeringer i utskifting av vinduer, dører, kledning og etterisolering.

 

Kontakt meg for by- og eiendomsutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757