Iverksetter bærekraftige samfunn

 

Svales visjon


Svale iverksetter bærekraftige samfunn gjennom byutvikling og innovasjon. Vi tror at samfunnets komplekse utfordringer løses best i rommet mellom bedrifter, akademia og myndigheter. 

Vårt mål

Verdens byer står for 70% av jordens forbruk, dette skaper en klima- og naturkrise. SamtidigNorge erstatte omlag 400 milliarder kroner årlig i eksportinntekter når oljealderen tar slutt.  

Svales mål er å endre måten vi bygger, bor og arbeider i byer på, samtidig som grønn verdiskaping iverksettes over hele landet. Våre verktøy er byutvikling og innovasjon i tråd med bærekraftsmål 9 og 11. Skal endringen skje raskt nok, må samarbeidet mellom privat og offentlig sektor blomstre i tiden fremover i tråd med bærekraftsdelmål 17.17.

Våre tjenester


For å iverksette bærekraftige samfunn, leverer vi følgende tjenester:

Noen av våre oppdragsgivere:

Partner of UN. Urban economy forum

Partner of UN Urban economy forum