Hvem er Svale?

Svale er et bærekraftselskap som bidrar med konsulenttjenester innenfor byutvikling og innovasjon. Vi er et effektivt og faglig solid team som er norgesledende på etablering av innovasjonsdistrikter. Svale  har på dette feltet vært involvert i de største prosjektene i Norge, blant annet Hovinbyen Sirkulære Oslo, Trondheim Tech Port og Punkt Oslo. 


For å innhente beste praksis globalt har Svale inngått samarbeid med FN-forumet Urban Economy Forum i Toronto, Ween Architects i London og ElectriCITY i Stockholm. Svale har i tillegg akademisk samarbeid med NTNU, UiO og London Metropolitain University.

Underveis har vi utviklet et tett partnerskap med NORIGON og slik styrket vår kompetanse innen digital infrastruktur og juridiske aspekter ved innovasjon mellom offentlige og private aktører. I tillegg har Svale opprettet en tenketank som møtes hver måned for å diskutere nye modeller og problemstillinger i aktuelle oppdrag. Les mer om Svales tenketank her. Svale har nye kontorer i Oslo sentrum, startet opp under navnet Kunnskapskompaniet og byttet navn til Svale i 2022.

Noen av våre oppdragsgivere