Master- og studentoppgaver

Etablering av innovasjonsdistrikt

2020 - 2023: Skal vi nå bærekraftsmål 9 og 11 før 2030 må kunnskap skapes i rommet mellom akademia og næringsliv. Svale har derfor de siste årene gjennomført åtte ulike master- og bachelorsamarbeid på universitetsnivå. Dette har bidratt til å flytte forskningsfronten, spesielt på temaet innovasjonsdistrikt i Norge og Norden. Kunnskapen har kommet både Svale og våre kunder til gode. Omfanget skal øke frem mot 2025.