Master- og studentoppgaver

For å nå bærekraftsmålene innen 2030, må både akademia og næringsliv samarbeide tett for å skape kunnskap og innovative løsninger. Svale har derfor satset på et samarbeid med bachelor- og masterstudenter, for å bidra til å løse samfunnsutfordringer. Vi legger særlig vekt på bærekraftsmål 9 (legge til rette for en bærekraftig utvikling av industri, innovasjon og infrastruktur) og 11 (bærekraftige byer og samfunn).   

Etablering av innovasjonsdistrikt

Svales rolle i prosjektet:

Svale har de siste årene gjennomført åtte ulike master- og bachelorsamarbeid på universitetsnivå. Vårt samarbeid med studenter er en investering i fremtiden, og vi tror på å gi unge og ambisiøse mennesker muligheten til å ta del i reelle prosjekter, og få erfaring og kunnskap som vil være til nytte for både dem og samfunnet. Oppgavesamarbeid er også nyttig for Svale for å få nye impulser og faglige innspill. 

Resultat:

Samarbeidet med studenter har bidratt til å flytte forskningsfronten, og har ført til en økt forståelse av innovasjonsdistrikter og deres betydning for en bærekraftig utvikling i Norge og Norden. Samarbeidet har også resultert i konkrete innovasjonsprosjekter som gitt både Svale og våre kunder nye perspektiver og muligheter. Omfanget skal øke frem mot 2025.   

Betydningen av samarbeid mellom studenter og arbeidsliv: Oppgavesamarbeid kan utvikle tettere bånd mellom studenter og arbeidsliv, og er verdifullt for begge parter. Gjennom et samarbeid med arbeidslivet, kan studenter være med på å finne innovative løsninger og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Unge mennesker er svært bevisste på miljø- og samfunnsutfordringer, representerer fremtidens arbeidsstyrke, og besitter verdifull kunnskap og engasjement. Studenter kan også være viktige pådrivere for sosial endring og kan bidra til å utfordre eksisterende strukturer og normer. De representerer en verdifull ressurs som kan bidra til å drive innovasjon og endring, opprettholde viktige institusjoner og øke arbeidsstyrkens kompetanse. Det er derfor viktig å investere i utdanning og å gi studenter muligheten til å utforske og utvikle sine ferdigheter og talenter.