Svales tenketank

For å sørge for høyeste kvalitet i vårt arbeid har Svale etablert en tenketank med representanter fra akademia, næringsliv, kapitalmiljø, myndigheter og gründere (MIT-aktørene). Tenketanken møtes hver måned og diskuterer nye modeller og problemstillinger i aktuelle oppdrag. Tema for samlingene varierer, men skal alle bidra til økt kunnskap og forståelse for problematikk knyttet til byutvikling og innovasjon.

Marianne Skjulhaug

Marianne Skjulhaug

Dekan på NTNU, fakultet for arkitektur og design. 

Styremedlem i Stiftelsen Asplan og representant i ulike fagjurier for arkitektur og urbanisme. 

Les mer om Marianne her!

Anantha Krishnan

Anantha Krishnan

Generalsekretær i Urban Economy Forum. 

Omlag 40 års erfaring med internasjonal utvikling og samarbeid, herunder FN, Utenriksdepartementet og verdensbanken. 

Les mer om Krishnan her!

Ivar Williksen

Ivar Williksen 

Adm. dir. og rådgiver i Vikna Invest AS

Medgrunnlegger og styreleder i flere bedrifter innen Industri, finans og produksjon. 35 års erfaring fra norsk og internasjonal business.

Les mer om Ivar her!

Ivar-Arnljot Pedersen

Ivar-Arnljot Pedersen

Dr. ing. industriell økonomi ved NTNU

Samarbeidspartner Norigon: Rådgiver med 35 års erfaring på internasjonalt nivå innen IKT og innovasjonsprosesser.

Les mer om Ivar her!

Gabriel Qvigstad

Gabriel Qvigstad

Sivilingeniør med master i innovasjonsdistrikt fra NTNU
Gründer i Svale.

Les mer om Gabriel her!


Noen av våre oppdragsgivere