Noen av våre prosjekter


PROSJEKTSTØTTE: SENTRUM INNOVASJONSDISTRIKT

2021: Kunnskapskompaniet signerer rammeavtale med OsloMet i juli. I oktober vant vi anbud om bistand i etableringsfasen av Innovasjonsdistrikt Sentrum.


PROSJEKTSTØTTE: Hovinbyen Sirkulære Oslo

2021: I desember fikk Kunnskapskompaniet oppdrag i Hovinbyen innovasjonsdistrikt. Vi har rådgitt prosjektleder i oppstartsfasen og har bistått med utvikling av satsingens strategier, fremdriftsplaner, KPI-er og kommunikasjon.


METODE: Innovasjonsreisen

2021: Kunnskapskompaniet, i samarbeid med NORIGON, har detaljert Innovasjonsreisen. Metodikken gir akademia, myndigheter, bedrifter gründere og investorer mulighet til å inngå effektive innovasjonssamarbeid for å løse konkrete samfunnsutfordringer. På veien oppstår innovasjon, verdiskaping og arbeidsplasser.


FYSISK INFRASTRUKTUR

2021: I delprosjektet Fysisk infrastruktur i Trondheim Tech Port har Kunnskapskompaniet utarbeidet rapport etter innhenting av internasjonal teori og casestudie i Helsinki, København og Oslo.
MULIGHETSANALYSE: Innovasjonsøkosystem

2021: Høsten 2021 utarbeidet Kunnskapskompaniet en mulighetsanalyse for Trondheimregionens økosystem for innovasjon.PROSJEKTLEDELSE: Trondheim innovasjonsdistrikt

2020 og 2021: Kunnskapskompaniet har oppdrag i Trondheims innovasjonsdistrikt. Vi bistår prosjektleder med nettverksledelse og er arkitekt bak satsingens ambisiøse interimfase. Partnere er: NTNU, Sintef, Trøndelag fylkeskommune, Sit, Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital, Innovasjon Norge, SIVA, Trøndelag fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trondheim kommune.MULIGHETSSTUDIE: Oslo Science City

2020: Kunnskapskompaniet var del av et internasjonalt team som som leverte tilbud på mulighetsstudie for innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Av 20 team ble Kunnskapskompaniets team ett av de fem som ble prekvalifisert.URBAN ECONOMY FORUM: Innledning og resolusjon

2020: På FN-konferansen Collingwood World Summit ble en resolusjon med Kunnskapskompaniet som medforfatter vedtatt. Vi foreslo punktet om at innovasjonsdistrikt vil bidra til en bærekraftig framtid. Vi innledet på temaet "The role of governments to promote sustainable economic development in towns". Vi har styringsgrupperepresentasjon for konferansen i 2021 og 2022.IMPLEMENTERING: Etablering av innovasjonsdistrikt

2020: Masteroppgave om med problemstilling: Hvordan sikre effektiv etablering av innovasjonsdistrikt? Oppgaven fokuserte på internasjonal og nasjonal teori med case i Norges innovasjonsdistrikter. Hvordan man skal øke en satsings strategiske implementeringsevne besvares. Oppgaven finnes her.CAMPUSUTREDNING for velferd og frivillighet

2019: Prosjektledelse i Sit for rapporten som gir anbefalinger og forslag til hvordan det skal skapes en levende universitetscampus i Trondheim. Representanter fra ulike brukergrupper deltok i utredningsarbeidet.


NYBYGG på Studentersamfundet

2019: Kunnskapskompaniets grunnleggere ledet en brukerstyrt beslutningsprosess som resulterte i rom- og funksjonsprogram for Nordens største Studentersamfunn. Arbeidet inkluderte sikring av NTNUs utbyggingsområder med en fylling i Nidelva.LEDERFORUM for campus- og byutvikling

2019: Etablering av Trondheims lederforum for campus- og byutvikling. Vi var initiativtaker og sekretær for styringsgruppen som del av prosjektlederstillingen i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.