Collingwood World Summit

Hovedmålet med Collingwood World Summit er å skape et forum for dialog og samarbeid som kan føre til konkrete handlinger og løsninger på verdens største utfordringer. Svale mener at innovasjonsdistrikter er en viktig del av løsningen på utfordringene verden står overfor.  

Urban Economy Forum

Svales rolle i prosjektet:

På FN-konferansen Collingwood World Summit ble en resolusjon med Svale som medforfatter vedtatt. Vi foreslo punktet om at innovasjonsdistrikt vil bidra til en bærekraftig fremtid. 

Resultat:

Resolusjonen som medforfatter, hadde en innvirkning på diskusjonene om bærekraftig økonomisk utvikling. Svale innledet på temaet The role of overnments to promote sustainable economic development in towns, og hadde styringsgruppepresentasjon for konferansen i 2021 og 2022. Her presenterte Svale argumenter for hvorfor innovasjonsdistrikt kan være en viktig drivkraft for bærekraftig utvikling – gjennom å være et område som tiltrekker seg talenter og selskaper som fokuserer på bærekraftig teknologi og produksjon. Innovasjonsdistrikter bygger et miljø som støtter utvikling og testing av nye teknologier og bærekraftige praksiser. Bedrifter som jobber innenfor innovasjonsdistrikter har også muligheten til å samarbeide med andre bedrifter, forskningsinstitusjoner og myndigheter for å finne nye måter å tenke bærekraft på. Innovasjonsdistrikter har også ofte en sterk tilknytning til lokalsamfunnet. 

Urban Economy Forum

Collingwood World Summit: er en årlig konferanse som samler ledere, innovatører og tenkere fra hele verden for å diskutere og dele ideer om de store globale utfordringene vi står overfor. Konferansen finner sted i byen Collingwood, Ontario, Canada. Deltakerne på Collingwood World Summit inkluderer noen av de mest innflytelsesrike personene innen næringsliv, politikk, akademia, teknologi og samfunnsspørsmål. De kommer sammen for å diskutere en rekke temaer, fra klimaendringer og bærekraft til økonomisk vekst og sosial rettferdighet. Gjennom, presentasjoner og paneldebatter, kan deltakerne dele ideer, inspirere hverandre og bygge relasjoner.  

Kontakt meg for areal- og byutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757