Oslo Science City

Oslo Science City har som mål å utvikle et innovasjonsøkosystem i Oslo hvor forskere, bedrifter og offentlige instanser kan samarbeide tett for å utvikle nye løsninger innenfor helse, grønn teknologi, miljø og energi. Dette er avgjørende for å opprettholde Norges konkurransekraft i en stadig mer globalisert økonomi. Gjennom samarbeid og kunnskapsdeling håper Oslo Science City å bidra til en mer bærekraftig og innovativ fremtid for Norge og verden. 

Oslo Science City

Svales rolle i prosjektet:

Svale har vært del av et internasjonalt team som leverte tilbud på mulighetsstudie for innovasjonsdistriktet. Av 20 team ble Svale ett av de fem som ble prekvalifisert.  

Oslo Science City:  Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt, og ble lansert i 2018. Det strekker seg over et område med mer enn 30 000 studenter og 7500 forskere, et av Norges største universitet, universitetssykehuset, forskningsinstitutter i verdensklasse og mer enn 300 bedrifter. Her skal de ulike aktørene jobbe sammen for å utvikle nye ideer og løsninger. Oslo Science City er utviklet med tanke på å redusere karbonavtrykket, og skape en mer bærekraftig fremtid. Initiativet skal videre utvikle og styrke Oslo som et internasjonalt knutepunkt for forskning og innovasjon. Et av de største prosjektene i Oslo Science City er livsvitenskapsbygget, som skal huse laboratorier og forskningsfasiliteter for bioteknologi, nevrovitenskap og molekylærmedisin.

Kontakt meg for innovasjonspartnerskap!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971

Kontakt meg for areal- og byutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757