Punkt Oslo

Stadig flere mennesker bor i byer, og derfor må byen være sentral i det grønne skiftet vi nå står midt i. Punkt Oslo skal være verdensledende i å skape og støtte løsninger for fremtidens bærekraftige bymiljø – ved å være en arena for urban innovasjon, kreativitet, og samarbeid.  

Svales rolle i prosjektet:

Svale har bistått Punkt Oslo strategisk, administrativt og innovasjonsfaglig, og har fungert som prosjektstøtte i forprosjektfasen. Dette innebar blant annet å bistå med organisering og koordinering av samarbeidet mellom alle de involverte partene, og å bidra med sin erfaring og kompetanse innen innovasjonsledelse og prosjektledelse for å sikre en effektiv prosjektgjennomføring. Svale har også bidratt til utvikling av en helhetlig visjon og strategi for Punkt Oslo.

Resultat:

Svales bidrag i Punkt Oslo har bidratt til stiftelse, lansering og etablering av Norges mest sentrale innovasjonsdistrikt. Svales bistand har ført til etablering av en tydelig strategi for samarbeid og organisering av medlemmer i distriktet, og har bidratt til å videreutvikle Oslo sentrum for Punkt Oslos medlemmer og Oslos befolkning. Svale bidrar videre i etableringsfasen, og bistår med organisering av satsing mot full drift i egen forening og videre medlemsvekst.  

Punkt Oslo: Innovasjonsdistriktet Punkt Oslo ble etablert i juni 2022, gjennom et partnerskap mellom akademia, næringsliv, eiendomsaktører og kommunal sektor. Distriktet fungerer som et knutepunkt for innovasjon og gir mulighet for samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, gründere, inkubatorer, investorer og offentlig sektor. Punkt Oslo har som mål å skape en inkluderende og inspirerende by for sine medlemmer og Oslo - og legge til rette for at byen og dens infrastruktur kan brukes som testarena og utstillingsvindu for nye og innovative løsninger. Tidligere har distriktet vært vertskap for flere innovative prosjekter i Oslo sentrum, inkludert flytende solcelleanlegg i havnebassenget, et system for overvannshåndtering på byens tak og selvkjørende varelevering på Aker Brygge. 

Kontakt meg for innovasjonspartnerskap!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971