Studentersamfunnet i Trondheim

Studenter representerer en viktig ressurs, som bidrar til å forme fremtidens samfunn. Gjennom sin utdanning tilegner studenter seg verdifull kunnskap og ferdigheter som kan brukes til å løse komplekse samfunnsproblemer. Gode samlingsplasser for studenter er avgjørende for å skape et vellykket studiemiljø, som er grobunn for relasjoner, kunnskap og kreativitet.

Nybygg på Studentersamfundet

Svales rolle i prosjektet:

Svales grunnleggere ledet en brukerstyrt beslutningsprosess som resulterte i rom- og funksjonsprogram for Nordens største Studentersamfunn.  Studentersamfundet i Trondheim hadde lenge ønsket å utvide og modernisere bygningene for å kunne tilby enda bedre fasiliteter og tjenester til studentene. Arbeidet inkluderte sikring av NTNUs utbyggingsområder med en fylling i Nidelva i 2021.  

Resultat:

Arbeidet resulterte i utviklingen av et utvidet studentersamfunn, som står ferdig i 2024. Det nye bygget skal ha plass til mer av virksomheten som allerede finnes på Samfundet, og inkluderer nye konsertscener, en blackbox, serveringslokaler og arbeidslokaler. Her skal det være plass til flere mennesker, frivillige, publikummere og andre foreninger. Arbeidet er blant annet finansiert av NTNU, Velferdstinget, Trondheim kommune, Studentskipnaden i Trondheim og Reitangruppen.  

Studentersamfundet i Trondheim: Studentersamfundet i Trondheim er en organisasjon i Trondheim som eies og drives av sine rundt 16 100 medlemmer, og gjøres gjennom dugnad av studenter. Studentersamfundet har lenge vært et naturlig samlingssted for studenter i Trondheim. Det ble stiftet i 1910, og har siden da vært en sentral aktør i studentlivet i Trondheim. Organisasjonen har en lang historie med å tilby et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer for studenter i Trondheim. Det rommer konserter, kulturarrangementer, serveringssteder, og Samfundsmøtene – et sted viet til debatt om politikk om politikk og aktuelle spørsmål, eller til underholdningsaktiviteter. Studentersamfundet er også kjent for sitt samfunnsengasjement, og sin kamp for studenters rettigheter.  

Kontakt meg for areal- og byutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757

Kontakt meg for strategi- og tjenesteutvikling! 

Jens Arne Sollien |  Daglig leder

jens.sollien@svale.no  |  Tlf. +47 454 23 833