Studentsamskipnaden i Oslo

Studentene i Oslo har savnet en møteplass i sentrum, og dette prosjektet bidrar til å utvikle Oslo til en enda bedre studentby. Studenthuset i St. Olavs gate er det største løftet for hovedstadens studentkultur siden Chateau Neuf ble innviet i 1971. Dette studenthuset vil fungere som en arena hvor studentene kan møte hverandre og utveksle erfaringer og kunnskap, og dermed skape et sterkere og mer sammenknyttet studentmiljø i byen. 

Svales rolle i prosjektet:

Studentskipnaden i Oslo (SiO) kjøpte studenthuset i St. Olavs gate for 290 millioner i 2021, men mangler midler til rehabilitering av det nye studenthuset. Svale leder det taktiske og operative finansieringsarbeidet mot investorer og næringslivssponsorater for rehabilitering av det nye studenthuset i Oslo. Dette har involvert kartlegging av aktuelle aktører, og en strategisk tilnærming for å skape interesse og engasjement rundt prosjektet.  

Resultat:

Svales bistand har ført til betydelig økt interesse hos et stort antall relevante aktører. som har vist interesse for å bidra til rehabilitering av det nye studenthuset. Dette har resultert i en rekke vellykkede samarbeid med næringslivet, som har vært villige til å bidra med både finansielle midler og faglig kompetanse. Svale har også bidratt til å sikre at studentenes behov og ønsker blir tatt hensyn til, og at de har en aktiv rolle i utviklingen av studenthuset. 

Studenthuset: Det nye studenthuset i St. Olavs gate 23 skal bli et samlingssted for de 80 000 studentene i Oslo, tilby møteplasser for studenter og studentorganisasjoner, og skal være en arena for et bredt spekter av aktiviteter. Det nye studenthuset er også mer sentralt plassert i Oslo, og er dermed lettere tilgjengelig for studenter som bor i ulike deler av byen. Det skal også være et sted for samhandling med næringslivet i lokalmiljøet – huset ligger midt i sentrum, tett på studiesteder, kulturtilbud, serveringssteder og næringsliv. Det er også et fokus på bærekraft og miljøvennlighet i det nye studenthuset, med blant annet en grønn takterrasse og andre bærekraftige løsninger. 

Kontakt meg for strategi- og tjenesteutvikling! 

Jens Arne Sollien |  Daglig leder

jens.sollien@svale.no  |  Tlf. +47 454 23 833