The Oslo Pavilion

Både nasjonalt og internasjonalt har det manglet på sammenheng i arbeidet mellom bærekraftsmålene  om byutvikling og god helse. The Oslo Pavilion er internasjonal plattform, som kobler sammen norske og internasjonale aktører for sammen å nå bærekraftsmålene.  

Svales rolle i prosjektet:

Svale samarbeider med Urban Economy Forum  om å etablere «The Oslo Pavilion». The Oslo Pavilion fokuserer særlig på bærekraftsmål 3 (god helse og livskvalitet) og bærekraftsmål 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn). 

Resultat:

The Oslo Pavilion bidrar til å være en plattform for internasjonalt samarbeid. Signering av samarbeidsavtale foregikk på FN-konferansen World Urban Forum i Katowice i juni 2022. Det er senere kommet representanter fra UN Habitat for å følge opp arbeidet.

The World Urban Pavilion in Regent Park – Toronto: The Oslo Pavilion har en «søsterpaviljong» i Toronto. The World Urban Pavilion in Regent park er designet som et utstillingsrom som viser frem innovative ideer og beste praksis, særlig innenfor urbane parker og grøntområder. Det er også et møtested for aktører som er opptatt av byutvikling og bærekraft. Det tilbyr ulike arrangementer og workshops som gir mulighet for kunnskapsdeling og dialog mellom ulike fagområder og sektorer. Videre er paviljongen en del av et større revitaliseringsprosjekt av området. Regent Park har gjennomgått store endringer de siste årene for å bli et mer mangfoldig og inkluderende område. Prosjektet viser hvordan parker og grøntområder kan være en viktig faktor for å skape en bærekraftig, inkluderende og livlig by.  

 

Kontakt meg for innovasjonspartnerskap!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971

Kontakt meg for areal- og byutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757