Trondheim fylkeskommune

Det er viktig å jobbe på tvers av sektorer fordi komplekse problemer ofte krever samarbeid og samhandling mellom ulike aktører og sektorer for å finne effektive løsninger. Dette bidrar også til økt innovasjon ved å kombinere ulike perspektiver og tilnærminger, som kan utvikle nye ideer og løsninger. 

Svales rolle i prosjektet:

For å gjennomføre tverrsektorielle satsinger, er det viktig at samarbeidet koordineres. Dette har vært en utfordring i Trondheim. Svale bistod foreningen Technoport og Innovasjonsdistrikt Elgeseter med å slå seg sammen for å styrke Teknologihovedstaden Trondheim.  

Resultat:

Svales involvering bidro til å samle krefter – som resulterte i at følgende partnere kom sammen: NTNU, Sintef, Trøndelag Fylkeskommune, SiT, Helse Midt-Norge, RHF, ST. Olavs Hospital, Innovasjon Norge, SIVA, Trøndelag fylkeskommune, Equinor, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Adresseavisen og Trondheim kommune.   

Tverrsektorielt samarbeid i et bærekraftsperspektiv: Mange utfordringer i dagens samfunn er ikke begrenset til en enkelt sektor eller disiplin, og krever derfor et helhetlig perspektiv og en bred tilnærming for å håndtere dem på en effektiv måte. Miljøproblemer som klimaendringer og forurensning ikke løses av bare én sektor alene. Det krever samarbeid og samhandling mellom forskjellige sektorer, som for eksempel regjering, næringsliv, akademia og sivilsamfunn, for å adressere problemet fra flere vinkler og finne en bærekraftig løsning. På samme måte kan helseproblemer, fattigdom og utdanning også kreve samarbeid mellom forskjellige sektorer. Ved å samarbeide på tvers av sektorer kan man dele ressurser og ekspertise, unngå overlapping og dobbeltarbeid, og skape mer helhetlige løsninger som bidrar til bedre samfunnsutvikling.