Trondheim Tech Port

Trondheim er preget av ledende akademiske og offentlige aktører, med sterk kompetanse og ekspertise innenfor en rekke områder. Det har vært et behov for å koble disse miljøene tettere til bedrifter, investorer og gründere i regionen, fordi det er viktig å finne måter å koble disse ulike aktørene sammen på, for å skape et mer dynamisk og samarbeidsorientert innovasjonsmiljø i Trondheim.  

Fysisk infrastruktur. Trondheim Tech Port

Svales rolle i prosjektet:

Svale har bidratt til å initiere og utvikle Trondheim Tech Port. Svale har blant annet bistått med å utvikle konsept og visjon for prosjektet, levert rapport om fysisk infrastruktur og beskrevet bydelen Elgeseter som testarena for innovasjon. Elgseter er et område med mange muligheter for innovasjon og utvikling. Målet er å skape en mer integrert og samarbeidsorientert innovasjonskultur, som kan bidra til å utvikle nye ideer og teknologier, og dermed skape en mer bærekraftig og økonomisk utvikling i regionen.  

Resultat:

Gjennom initieringen av Trondheim Tech Port har Svale vært med på å skape en felles plattform hvor disse ulike aktørene kan samarbeide om utvikling av nye ideer og teknologier. Svales rapport om fysisk infrastruktur har bidratt til å legge grunnlaget for et innovasjonsdistrikt, som kan tiltrekke seg bedrifter og investorer. Ved å beskrive bydel Elgeseter som testarena for innovasjon, har Svale bidratt til å peke ut et konkret område hvor samarbeidet mellom de ulike aktørene kan utvikles og testes. Som en fasilitator mellom offentlige og private aktører har Svale bidratt til å skape en plattform for innovasjon som skaper økt teknologisk utvikling og verdiskaping i Trondheimsregionen.

Trondheim Tech Port: Trondheim Tech Port er en interesseorganisasjon i Trondheim som skal fremme teknologisk innovasjon og utvikling. Dette er et samarbeid mellom en rekke aktører, blant annet Trondheim kommune, NTNU, SINTEF, Nord universitet, Sparebank1 SMN og flere private bedrifter. Trondheim Tech Port har som mål å være en møteplass for gründere, investorer, bedrifter, akademikere og offentlige aktører, hvor de kan samarbeide om utvikling av nye ideer og teknologier. Organisasjonen tilbyr en rekke tjenester, blant annet rådgivning, arrangementer og inkubatorprogrammer, for å støtte opp under innovasjonsprosjekter. Trondheim Tech Port spiller en viktig rolle i å fremme innovasjon og teknologisk utvikling i Trondheimsregionen, og er opptatt av å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. 

Kontakt meg for areal- og byutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757

Kontakt meg for strategisk kommunikasjon!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971