Våre tjenester


Innovasjon


Bli med oss på en innovasjonsreise. Vår erfaring og vårt juridiske avtaleverk åpner døren mellom privat og offentlig sektor og legger til rette for et samarbeid der alle som bidrar får noe tilbake. Reisen går fra en idé, et produkt eller et behov via gründere, myndigheter, akademia, investorer og bedrifter og resulterer i løsninger, produkter og tjenester som er både samfunnsnyttige, lønnsomme og nødvendige.

Prinsippene er allerede testet i kontrakter mellom blant annet Telenor (privat) og Brønnøysundregistrene (offentlig), samt deres underleverandører og samarbeidspartnere. Vi bistår også Innovasjonsdistrikter i Oslo og Trondheim med innovasjonsreisen i deres spennende pilotprosjekter.


Partner Gabriel Qvigstad

Kontakt meg for innovasjon!

Gabriel Qvigstad | Partner

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971

Programmering


Planlegger dere egne etasjer, bygg eller bydeler for økt innovasjon? Vi bidrar i alle deler av prosessen. Vi kan blant annet gjennomføre forprosjekt for utviklingen av innovasjonsbygg med levering av rom- og funksjonsprogram, driftsmodell, budsjett og fremdriftsplan for ferdig rom, bygg og områder. Vi bistår i prosesser med medvirkning, involvering, byggtekniske vurderinger med utforming av rom- og funksjonsprogram og annen rådgivning i tidligfase.


Partner Gustav Gunnerud

Kontakt meg for programmering!

Gustav Gunnerud | Partner

gustav.gunnerud@svale.no | Tlf. +47 995 36 757

Evaluering

For å vite hvor du skal, må du vite hvor du er. Vi hjelper deg med å evaluere og analysere din innovasjonsevne og innovasjonsøkosystem for å finne effektive løsninger som gir bedre resultater, tjenester og tilbud. Herfra hjelper vi deg med å finne veien videre basert på internasjonalt beste praksis. Vi har bred erfaring med kartlegging og evaluering av aktører, fysisk infrastruktur, innovasjonsbehov og -muligheter.

I prosjektet "Fysisk infratruktur i Trondheim Tech Port " leverte vi rapport basert på internasjonal teori og casestudier i Helsinki, København og Oslo. Vi utarbeidet og presenterte også mulighetsanalyse for Trondheimsregionens økosystem for innovasjon høsten 2021.


Prosjektleder Kim Bui

Kontakt meg for evaluering!

Kim Huyen Bui | Prosjektleder

kim.bui@svale.no | Tlf. +47 413 15 464