Våre tjenester

Svale leverer tjenester innenfor by- og eiendomsutvikling, innovasjonspartnerskap, strategi- og tjenesteutvikling, prosjekt- og prosessledelse, strategisk kommunikasjon og markedsføring. Alt for å iverksette bærekraftige samfunn. Våre metoder bygger på oppdatert internasjonal teori, beste praksis i Norden og er presentert for FNs Urban Economy Forum. Les mer om våre tjenester under.

Kontakt meg for by- og eiendomsutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757

Kontakt meg for innovasjonspartnerskap og prosjektledelse!

Gabriel qvigstad | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971

Kontakt meg for strategisk kommunikasjon og markedsføring!

Jens Arne Sollien |  Daglig leder

jens.sollien@svale.no  |  Tlf. +47 454 23 833