Våre tjenester


Svale spesialiserer seg på innovasjonsledelse med fokus på to hovedområder: innovasjon mellom organisasjoner og stedsbetinget innovasjon. Vi bistår aktører og satsinger som vil styrke sin og andres innovasjonsevne. Ved å sette sammen team og samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer kan vi skape nye løsninger, tjenester og produkter det er behov for i samfunnet.

Vi analyserer, identifiserer og tilgjengeliggjør de ressursene som er nødvendig for at aktørene skal lykkes. Ressursene kan være strukturert data, offentlige tillatelser, finansiering eller kompetanse. Våre tjenester og metoder bygger på oppdatert internasjonal teori, beste praksis i Norden og er presentert for FNS Urban Economy Forum.

Tjenester

Innovasjon

Vi åpner døren til offentlig sektor. Våre utprøvde metoder og avtaleverk legger til rette for et mer effektivt og produktivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Ved å tilgjengeliggjøre forskning, fagpersoner og test- og demonstrasjonsarenaer skapes det flere og bedre løsninger, produkter og tjenester.

Les mer

Programmering

Vi bidrar i alle deler av prosessen ved planlegging av egne etasjer, bygg eller bydeler for økt innovasjon. Vi kan gjennomføre forprosjekt for utviklingen av innovasjonsbygg med levering av rom- og funksjonsprogram, driftsmodell, budsjett og fremdriftsplan for ferdig bygg.

Les mer


Evaluering

Vi hjelper deg å analysere hvilke utfordringer og muligheter som finnes lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har bred erfaring i kartlegging og evaluering av aktører, samarbeid, fysisk infrastruktur og muligheter i lokale og nasjonale innovasjonsøkosystem.

Les mer


Prosjektstøtte

Vi bistår innovasjonsdistrikter og andre foreninger, organisasjoner og økosystemer for innovasjon med utvikling og prosjektledelse av sine satsninger.

Les mer