By- og eiendomsutvikling

Verden og Norge står i en klima- og naturkrise. Samtidig bor snart 70% av verdens befolkning i byer. For å bevare jordens økosystemer og sørge for best mulig ressursutnyttelse, må vi se nytt på hvordan vi planlegger og verner areal i bygder og byer. 


Svale har lang erfaring med by- og eiendomsforvaltning, programmering av eiendom, bydeler og bygg. Vi bistår i prosesser med klimatilpasning, medvirkning, involvering, byggtekniske vurderinger med utforming av rom- og funksjonsprogram og annen rådgivning i tidligfase. Vi har blant annet utført følgende tjenester innenfor areal- og byutvikling:

Prosjekter Svale har jobbet med knyttet til by- og eiendomsutvikling:

Kontakt meg for areal- og byutvikling

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757