Evaluering

For å vite hvor du skal, må du vite hvor du er. Vi hjelper deg med å evaluere innovasjonsøkosystemet og finner effektive løsninger som gir bedre resultater, tjenester og tilbud. Herfra hjelper vi deg med å finne veien videre basert på internasjonalt beste praksis.

Vi har bred erfaring med kartlegging og evaluering av aktører, fysisk infrastruktur, innovasjonsbehov og -muligheter.

I prosjektet Fysisk infratruktur i Trondheim Tech Port utarbeidet vi i 2021 rapport basert på internasjonal teori og casestudier i Helsinki, København og Oslo. Vi utarbeidet og presenterte også mulighetsanalyse for Trondheimsregionens økosystem for innovasjon høsten 2021.

Hvordan kan vi hjelpe deg?Kontakt meg!

Andrea Gjerde // Prosjektleder

andrea.gjerde@svale.no // Tlf. +47 995 37 233