Innovasjon

Bli med oss på en innovasjonsreise. Vår erfaring og vårt avtaleverk åpner døren mellom privat og offentlig sektor og legger til rette for et samarbeid der alle som bidrar får noe tilbake. Reisen går fra en idé, et produkt eller et behov via gründere, myndigheter, akademia, investorer og bedrifter og resulterer i løsninger, produkter og tjenester som er både samfunnsnyttige, lønnsomme og nødvendige.

Prinsippene er allerede testet i kontrakter mellom blant annet Telenor (privat) og Brønnøysundregistrene (offentlig), samt deres underleverandører og samarbeidspartnere. Vi bistår også Innovasjonsdistrikter i Oslo og Trondheim med innovasjonsreisen i deres spennende pilotprosjekter.

Hva kan vi hjelpe deg med?


Ta kontakt!

Gabriel Qvigstad // Daglig leder

gabriel.qvigstad@svale.no // Tlf. +47 934 27 971