Innovasjonspartnerskap 

Skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030 må kreftene mellom offentlig og privat sektor forenes i innovasjonspartnerskap. Vi benytter MIT-modellen for innovasjon. Basert på modellen har Svale utviklet et multilateralt og tverrsektorielt avtaleverk  som legger tilrette for å utvikle løsninger på konkrete utfordringer.

Prinsippene er testet mellom  blant annet Telenor (privat) og Brønnøysundregistrene (offentlig), samt deres underleverandører og samarbeidspartnere.  Vi bistår også Innovasjonsdistrikter i Oslo og Trondheim med innovasjonsreisen i deres spennende pilotprosjekter.  Vi har blant annet utført følgende tjenester innenfor innovasjonspartnerskap:


Prosjekter Svale har jobbet med knyttet til innovasjonspartnerskap:

PUNKT OSLO: Prosjektstøtte

Kontakt meg for innovasjonspartnerskap!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971