Markedsføring og design

Markedsføring handler om å gjøre mottakeren bevisst, fange interesse og frembringe ønsket handling. Design skal sørge for at handlingen går sømløst i retningen som både mottaker, avsender og bruker ønsker. 


Gjennom interne plattformer som nettsider og SoMe-kanaler eller eksterne plattformer som media og annonser kan ønsket innhold formidles. Svale har utført følgende tjenester innenfor markedsføring og design:Kontakt meg for markedsføring og design!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971