Markedsføring og design

Markedsføring handler om å gjøre mottakeren bevisst, fange interesse og frembringe ønsket handling. Design skal sørge for at handlingen går sømløst i retningen som både mottaker, avsender og bruker ønsker. 


Gjennom interne plattformer som nettsider og SoMe-kanaler eller eksterne plattformer som media og annonser kan ønsket innhold formidles. Svale har utført følgende tjenester innenfor markedsføring og design:


Prosjekter Svale har jobbet med knyttet til markedsføring og design:

Kontakt meg for markedsføring og kommunikasjon!

Jens Arne Sollien |  Daglig leder

jens.sollien@svale.no  |  Tlf. +47 454 23 833