Programmering

Planlegger dere egne etasjer, bygg eller bydeler for økt innovasjon? Vi bidrar i alle deler av prosessen. Vi kan blant annet gjennomføre forprosjekt for utviklingen av innovasjonsbygg med levering av rom- og funksjonsprogram, driftsmodell, budsjett og fremdriftsplan for ferdig rom, bygg og områder. Vi bistår i prosesser med medvirkning, involvering, byggtekniske vurderinger med utforming av rom- og funksjonsprogram og annen rådgivning i tidligfase.


Kontakt meg!

Gustav Gunnerud // Partner

gustav.gunnerud@svale.no // Tlf. +47 995 36 757