Prosjekt- og prosessledelse

For å raskt kunne oppnå ønskede effekter på et bestemt felt organiseres mennesker og ressurser i prosjekter med en start- og sluttdato. Svale har gjennomført forutsigbar prosjekt- og prosessledelse i flertallet av oppdragene vi har deltatt inn i. 


Vi har fått tilbakemelding på at vi alltid leverer raskt, nøyaktig og kommer med kreative løsninger på komplekse problemer ved behov, Vi har blant annet utført følgende tjenester innenfor prosjekt- og prosessledelse:


Kontakt meg for prosjektledelse

Kim Huyen Bui  | Prosjektleder

kim.bui@svale.no  | Tlf. +47 413 15 464