Prosjekt- og prosessledelse

For å raskt kunne oppnå ønskede effekter på et bestemt felt organiseres mennesker og ressurser i prosjekter med en start- og sluttdato. Svale har gjennomført forutsigbar prosjekt- og prosessledelse i flertallet av oppdragene vi har deltatt inn i. 


Vi har fått tilbakemelding på at vi alltid leverer raskt, nøyaktig og kommer med kreative løsninger på komplekse problemer ved behov, Vi har blant annet utført følgende tjenester innenfor prosjekt- og prosessledelse:


Prosjekter Svale har jobbet med knyttet til prosjektledelse:

PUNKT OSLO: Prosjektstøtte

Kontakt meg for prosjektledelse!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971