Strategisk kommunikasjon 

Hard arbeid, gode reultater og bærekraftige planer må ligge til grunn for enhver vellykket virksomhet. Man vil likevel komme til kort blant innflytelsesrike nøkkelinteressenter om  man ikke klarer å kommunisere ut hva egen organisasjon gjør, ønsker og bidrar med.

Strategisk kommunikasjon handler om å forstå mottakeren for et budskap, for så å kommunisere tydelig og klart hvor man har reelle felles interesser. Man må videre mestre kunsten å bruke rett verktøy, til rett til, på rett måte. Vi har blant annet utført følgende tjenester innenfor strategisk kommunikasjon:


Prosjekter Svale har jobbet med knyttet til strategisk kommunikasjon:

Kontakt meg for strategisk kommunikasjon!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971