Strategi- og tjenesteutvikling

I Norge finner vi samfunnsbyggere både på privat og offentlig side. For å  bli enige om en retning innad i en organisasjon eller mellom aktører, må en effektiv og målbar strategi utvikles. Tjenestene må videre designes for å oppfylle formålet.


Man har per definisjon likevel ikke en strategi før ressursene tilhørende mål og delmål er allokert. Vi har gjennomført sprinter og spesialtilpassede prosesser som alle har ledet frem til vedtatte omforente stategier med brukeren i sentrum. Vi har blant annet utført følgende tjenester innenfor strategi- og tjenesteutvikling:


Prosjekter Svale har jobbet med knyttet til strategiutvikling:

Kontakt meg for strategi- og tjenesteutvikling

Jens Arne Sollien Daglig leder

jens.sollien@svale.no  |  Tlf. +47 454 23 833