Våre metoder

Innovasjonsreisen

Innovasjonsreisen er Svales rammeverk for å løse samfunnsutfordringer gjennom nye produkter, tjenester eller prosesser. For å nå målene deles ressurser på tvers av myndigheter, akademia, bedrifter, gründere og investorer. Rammeverket består av en en detaljert og standardisert modell og er støttet av tilhørende juridiske innovasjonsavtaler.

Oppdragsmodellen

Oppdragsmodellen er Svales
rammeverk for å visualisere hvordan enkelt-prosjekter med ulike eiere samlet sett bidrar til å løse ulike samfunnsutfordringer. Metoden er tilpasset EU og OECDs "Mission-approach".

Innovasjonsrapporten

Innovasjonsrapporten er Svales rammeverk for å analysere innovasjonsevnen til et fysisk område (bygg, bydel eller kommune) . Det gjennomføres aktør- og innovasjonskartlegging som videre analyseres for å gi svar på styrker og svakheter ved innovasjonsevnen.

Innovasjonskartet

Innovasjonskartet er Svales rammeverk for å styrke innovasjonsevnen til et bestemt område. Dette er en prosess som gjennomføres i dialog med relevante parter og forteller hvordan en ønsket utvikling skal realiseres.

Svales tenketank

For å sørge for høyeste kvalitet i vårt arbeid har Svale etablert en tenketank med representanter fra akademia, næringsliv, kapitalmiljø, myndigheter og gründere (MIT-aktørene). Tenketanken møtes hver måned og diskuterer nye modeller og problemstillinger i aktuelle oppdrag. Tema for samlingene varierer, men skal alle bidra til økt kunnskap og forståelse for problematikk knyttet til geografiske innovasjonssatsinger.


Marianne Skjulhaug

Marianne Skjulhaug

Dekan på NTNU, fakultet for arkitektur og design.

Styremedlem i Stiftelsen Asplan og representant i ulike fagjurier for arkitektur og urbanisme.


Anantha Krishnan

Anantha Krishnan

Generalsekretær i Urban Economy Forum.

Omlag 40 års erfaring med internasjonal utvikling og samarbeid, herunder FN, Utenriksdepartementet og verdensbanken.

Ivar Williksen

Ivar Williksen

Adm. dir. og rådgiver i Vikna Invest AS

Medgrunnlegger og styreleder i flere bedrifter innen Industri, finans og produksjon. 35 års erfaring fra norsk og internasjonal business.

Ivar-Arnljot Pedersen

Ivar-Arnljot Pedersen

Dr. ing. industriell økonomi ved NTNU (ikke avhandling)

Samarbeidspartner Norigon: Rådgiver med 35 års erfaring på internasjonalt nivå innen IKT og innovasjonsprosesser.


Gabriel Qvigstad

Gabriel Qvigstad

Sivilingeniør med master i innovasjonsdistrikt fra NTNU
Daglig leder
i Svale.